Home » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO –
Firma Handlowo Usługowa E-Hydrotime Magdalena Chudziak informuje, iż wszystkie dane jakie firma posiada wykorzystywane są wyłącznie do rozwoju firmy oraz do jak najlepszej jakości usług , które dla Państwa świadczymy.

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa E-Hydrotime Magdalena Chudziak z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Rynek 14, e-mail: biuro@e-hydrotime.pl,
  zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym, rozwoju firmy, poprawy jakości usług oraz
  w celu prawidłowo prowadzonej księgowości i kadr , informacje nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda jaką Państwo wyrażają pozostawiając Nam swoje dane osobowe
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Państwa  dane osobowe  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Wszystkie Państwa dane osobowe jakie posiada firma będą przechowywane, aż do wyrażenia sprzeciwu,